W dniu 3 września 2021 roku w MSWiA odbędzie się spotkanie w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy.

1162

Warszawa, dnia 1 wrzesień 2021 r.

KOMUNIKAT

Informuję, że w  dniu 3 września 2021 roku o godz. 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych.

Głównym tematem spotkania będzie doprowadzenie do pełnej realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku, w szczególności w zakresie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu SWiA.

Spotkanie jest wynikiem działań Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Należy podkreślić, iż w przypadku braku satysfakcjonujących funkcjonariuszy efektów i nieosiągnięcia porozumienia zostanie zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dniu 25.08.2021r. na posiedzeniu Prezydium Federacji zwołana Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która jest najwyższą władzą Federacji. Celem Rady będzie wypracowanie dalszych wspólnych działań, które doprowadzą do pełnej realizacji Porozumienia z 2018 roku..

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący Federacji ZZSM