w przedmiocie pozostawania funkcjonariusza w ośrodkach szkolenia na czas przerw programowych

956
Opinia Prawna

Opinia prawna w przedmiocie pozostawania funkcjonariusza w ośrodkach szkolenia na czas przerw programowych

w przedmiocie pozostawania funkcjonariusza w osrodkach szkolenia na czas przerw programowych.pdf