w przedmiocie udzielania zezwoleń na wykonywanie zajęć zarobkowych poza służba przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

1314
Opinia Prawna

Opinia prawna w przedmiocie udzielania zezwoleń na wykonywanie zajęć zarobkowych poza służba przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

w przedmiocie udzielania zezwoleń na wykonywanie zajęć zarobkowych poza służba przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.pdf