Komunikat z zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG z dnia 9 marca 2022 roku.

2153

Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej, wyposażenie i bezpieczeństwo funkcjonariuszy, sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz omówienie kwestii przeprowadzenia wyborów w NSZZ FSG były głównymi tematami zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 9 marca 2022 roku.

Na wstępie zebrania przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa podziękował wszystkim zarządom oddziałowym NSZZ FSG i firmie brokerskiej WDB S.A za zaangażowanie i udzieloną pomoc funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz uchodźcom z Ukrainy w związku z wybuchem wojny, a także poinformował o podjętych w tym zakresie działaniach przez ZG NSZZ FSG.

Następnie uczestnicząca w zebraniu Pani gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska w imieniu komendanta głównego Straży Granicznej wyraziła słowa uznania i szacunku dla funkcjonariuszy Straży Granicznej za ich zaangażowanie i postawę w trakcie pełnienia służby. Przekazała, że komendant główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga podjął decyzję o czasowym zwiększeniu dodatku służbowego dla funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby w Podlaskiem OSG, Nadbużańskim OSG, Bieszczadzkim OSG oraz ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców. Za każde oddelegowanie wynoszące okres 2 tygodni przewidziana jest kwota 500 zł. Ponadto wskazała, że procedowane są akty prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa, dodatku lotniczego i ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. W związku z podpisanym i opublikowanym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w Straży Granicznej do dnia 15 marca br. zostaną przygotowane rozkazy oraz wypłacone z tego tytułu środki finansowe.

Następnie dyrektor Biura Kadr i Szkolenia udzielił szczegółowych odpowiedzi w kwestii rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r., które wprowadza awanse w grupach 2-6 oraz przedstawił propozycję zmiany art. 40 ustawy o Straży Granicznej, która ma polegać na wydłużeniu okresu oddelegowania funkcjonariuszy SG z urzędu do czasowego pełnienia służby z 6 do 12 miesięcy w okresie 2 lat.

W odpowiedzi, ZG NSZZ FSG negatywne ocenił propozycję wydłużeniu okresu oddelegowania z urzędu funkcjonariuszy SG i podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 6 grudnia 2021 roku., w którym wskazano, że obecne przepisy już umożliwiają wydłużenie okresu oddelegowania funkcjonariuszy. W ocenie ZG NSZZ FSG należy wprowadzać gratyfikacje dla funkcjonariuszy z tytułu wyrażenia zgody, a nie wprowadzać obligatoryjny przymus.

Przedstawiciele ZG NSZZ FSG reprezentując interesy funkcjonariuszy Straży Granicznej zawnioskowali o doposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w sprzęt zwiększający ochronę i bezpieczeństwo oraz kontynuowali działania mające na celu dokonanie zmiany przepisów w zakresie ewidencjonowania czasu podróży służbowych z bronią w dniu wolnym od służby.

Zarząd Główny NSZZ FSG podjął uchwały o przeznaczeniu środków finansowych na zakup wyposażenia dodatkowego i artykułów spożywczych przeznaczonych dla funkcjonariuszy i członków NSZZ FSG oraz finansowego wsparcia zbiórki organizowanej przez Forum Związków Zawodowych, której celem jest pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie obiektów Forum-Invest.

Ponadto w trakcie zabrania ZG NSZZ FSG omówiona była kwestia związana z terminem przeprowadzeniem wyborów w NSZZ FSG. Został przedstawiony stan prawny i okoliczności uniemożliwiające w tej chwili przeprowadzenie wyborów min. z uwagi na oddelegowania funkcjonariuszy SG. ZG NSZZ FSG zdecydował, że wybory zostaną przeprowadzone natychmiast po ustaniu negatywnych przesłanek.

W środowym zebraniu ZG NSZZ FSG wzięli udział: gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, Jacek Lipski – dyrektor Biura Kadr i szkolenia KGSG ; członkowie ZG NSZZ FSG; Michał Gołąbek – przewodniczący GKR NSZZ FSG wraz z wiceprzewodniczącymi; Radosław Grzęda – Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Grupowych WDB S.A; Marcin Kowalik – Broker Zespołu Ubezpieczeń Grupowych WDB S.A.

Biuro ZG NSZZ FSG