Awanse w grupie zaszeregowania funkcjonariuszy Straży Granicznej stają się faktem!

9315

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej podpisane i opublikowane. 

Awanse w grupie zaszeregowania są efektem podpisanego Porozumienia w dniu 24 września 2021 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/549