Wakacje z NSZZ FSG

566

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Raciborzu po raz kolejny zorganizował letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z polskim rodowodem pochodzącej z Wołynia na Ukrainie.

W dniach w dniach 15-22.07 zorganizowaliśmy na gościnnej ziemi żywieckiej pobyt dla grupy 12 dzieci w wieku 8-12 lat wraz z opiekunami z polskiej szkoły w m. Sarny na Ukrainie. Przyjazd grupy do Polski tradycyjnie już zorganizował Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego z m. Sarny ks. Pallotyn Włodzimierz Łukasiewicz

Była to już szósta wizyta młodzieży z Sarn organizowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Raciborza. Większość z nich przebywała w Polsce po raz pierwszy. Po raz trzeci grupa przebywała na ziemi żywieckiej. Zakwaterowani zostali w Domu Wczasów Dziecięcych przy internacie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy. W tym roku program wizyty przewidywał zwiedzanie miasta Żywca i okolic, spotkania z harcerzami ZHP, władzami miasta i powiatu żywieckiego i cieszyńskiego a także wycieczkę do Koniakowa, Bielska-Białej, czeskiego i polskiego Cieszyna oraz Sanktuarium Maryjnego w Hałcnowie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tradycją i historią tego przepięknego regionu kraju. Była możliwość degustacji kuchni czeskiej i miejscowych specjałów.

Współpraca funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu z polonią w Sarnach ma już kilkuletnią tradycję i związana jest z upamiętnianiem miejsc martyrologii narodu polskiego na Wołyniu oraz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Sarnach, którzy zaginęli, polegli lub zostali pomordowani przez Sowietów w czasie agresji sowieckiej w 1939r.

Zorganizowanie przedsięwzięcia było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowemu w Warszawie, Fundacji PKO Banku Polskiego oraz zaangażowaniu i pomocy funkcjonariuszy SG, Policji oraz emerytów SG i Policji oraz mieszkańców, którzy gościli młodzież u siebie.

Organizatorzy wszystkim osobom, którzy przyczynili się do zapewnienia wypoczynku młodzieży na odpowiednim poziomie i zadbali o szereg niezapomnianych atrakcji składają serdeczne podziękowania.

ZO NSZZ FSG planuje w związku z 80 – leciem agresji sowieckiej na Polskę zorganizować wyjazd delegacji Straży Granicznej celem upamiętnienia pomordowanych
i poległych żołnierzy KOP-u na wschodzie. Uroczystości są zaplanowane w dniu 22.09.2019r. w byłym kościele garnizonowym KOP-u w Sarnach.

Więcej zdjęć na stronie http://nszzfsgraciborz.pl/index.html

Mariusz Wiśniewski