Awanse i odznaczenia z okazji Święta Niepodległości

878
Awanse Straż Graniczna

14 listopada w Komendzie Głównej Straży Granicznej z okazji Święta Niepodległości odbyła się uroczystość, podczas której wręczono awanse i odznaczenia.

W uroczystości uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w MSWiA Renata Szczęch, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek, Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. pilot Tadeusz Mikutel, Prezes Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych Jakub Skiba, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, dyrektorzy biur i zarządów KGSG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia SG, przedstawiciele związków pracowników cywilnych oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński pogratulował wyróżnionym i podziękował za dotychczasową służbę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powiedział, że Straż Graniczna jest bardzo profesjonalną i docenianą na arenie międzynarodowej formacją. Podziękował za poświęcenie i zaangażowanie w działania związane z ochroną granicy państwowej i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Podkreślił jak ważny jest nasz udział w misjach zagranicznych.

Uroczystość była okazją do wręczenia medali „Za zasługi dla Straży Granicznej”, które wręczono 39 osobom (w całej formacji – 135) oraz medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”, które wręczono 26 osobom (w całej SG – 68). Odznaką Straży Granicznej uhonorowano 20 funkcjonariuszy (100 w całej formacji).Następnie wręczono awanse na kolejne stopnie. W korpusie oficerów nominacje wręczono 32 funkcjonariuszom (w całej Straży Granicznej – 90). W korpusie chorążych awansowało 51 funkcjonariuszy (w całej formacji – 695). Natomiast w korpusie podoficerów kolejny stopień otrzymało 4 funkcjonariuszy.

Za sumienną i rzetelną pracę, zaangażowanie podczas powierzonych zadań, a także profesjonalizm, zdyscyplinowanie i wzorową postawę wyróżniono 14 pracowników Komendy Głównej SG.

Podczas uroczystości Komendant Główny Straży Granicznej wręczył również szablę pamiątkową Jakubowi Skibie, który jako Sekretarz Stanu w MSWiA sprawował nadzór merytoryczny nad naszą formacją.

Źródło: strazgraniczna.pl