Komunikat Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ FSG

2970

Warszawa, dn. 20 sierpnia 2018 roku

Komunikat

Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ FSG

Informuję, że jedynym organem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznym powołanym do podejmowania decyzji w związku z ogłoszoną w dniu 16 lipca 2018 roku ogólnopolską akcją protestacyjną jest Komitet Protestacyjny NSZZ FSG. Tylko powołany Komitet protestacyjny ma kompetencje do podejmowania wiążących decyzji w kwestii uruchamiania i przerywania przyjętych form protestu. Decyzje te są uzależnione od postępu w rokowaniach ze stroną rządową.

Z uwagi na dotychczasowy brak podpisania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku, zgodnie decyzją Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych rozpoczęto przygotowania do podjęcia działań protestacyjnych w przejściach granicznych i poza nimi. Decyzja o terminie ich rozpoczęcia jeszcze nie zapadła i jest uzależniona od podpisania porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podkreślam, że o wszystkich podejmowanych przez Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ FSG, działaniach można dowiedzieć się ze strony www.nszzfsg.pl oraz https://web.facebook.com/NSZZ-Funkcjonariuszy-Straży-Granicznej-1697941630500353/?_rdc=1&_rdr. Informację te także na bieżąco przekazywane są przewodniczącym zarządów oddziałowych NSZZ FSG. Za wszelkie inne działania i inicjatywy podejmowane bez zgody, Komitet nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Po raz kolejny apelujemy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o natychmiastowe podpisanie porozumienia i zakończenie działań protestacyjnych związków zawodowych służb mundurowych.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego NSZZ FSG

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa