Aplikacja na urządzenia mobilne „Asystent Granica” oraz „Mobilna Granica”

1481

Na ferie za granicę z granica.gov.pl

Wszystkich wyjeżdżających za granicę zachęcamy do korzystania z serwisu granica.gov.pl oraz aplikacji na urządzenia mobilne „Asystent Granica” oraz „Mobilna Granica”. Są tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad przekraczania granicy RP. Aplikacje są bezpłatne i dostępne na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: iOS, Android, Windows Phone.

Serwis granica.gov.pl zawiera m.in. opis procedur przekraczania granicy przez drogowe, lotnicze, kolejowe i morskie przejścia graniczne (przewodnik „Jak przekroczyć granicę?”). Prezentuje również szacunkowe czasy oczekiwania na odprawę na wschodniej granicy Polski, aktualne informacje niezbędne dla podróżnego, w tym dane teleadresowe oraz przepisy dotyczące przekraczania granicy, m.in. w zakresie przywozu i wywozu towarów.

Aplikacja Asystent Granica jest wirtualnym przewodnikiem po drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich i pieszych przejściach granicznych. Za jego pośrednictwem podróżny może dowiedzieć się, jak będzie wyglądała jego odprawa celna i graniczna oraz jakie dokumenty są mu potrzebne do przekroczenia granicy.Może również zapoznać się z limitami przewozowymi towarów oraz sposobem postępowania w przypadku przewozu towarów, co do których wprowadzono przepisami prawa odpowiednie wymagania lub ograniczenia. Informacje te podróżny otrzyma indywidualnie w zależności od wybranego kierunku podróży, środka transportu, przejścia granicznego z uwzględnieniem obywatelstwa. Aplikacja dostępna jest nie tylko w polskiej wersji językowej, ale także angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej.

Aplikacja Mobilna Granica obok aktualnych danych o czasach oczekiwania na przekroczenie wschodniej granicy Polski, prezentuje również szacunkowe prognozy czasu oczekiwania na przyszłe dni. Zawiera informację o aktualnych warunkach pogodowych na przejściu oraz umożliwia wygenerowanie obrazu z kamer na poszczególnych przejściach granicznych.