WIGILIJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO NSZZ FSG przy Morskim OSG w Gdańsku

2109

W dniach 18-19 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy MOSG. Członkowie zarządu podsumowali mijający rok pod kątem działalności związkowej oraz akcję protestacyjną
i podpisane z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienie. Ponadto zostały przekazane informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG, które odbyło się 12 grudnia 2018 r.

Następnie odbyła się kolacja wigilijna na której zjawili się zaproszenie goście tj. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa wraz z zastępcą Dariuszem Rubachem, Komendant PSG Gdańsk ppłk SG Sławomir Majstrowicz, Zastępca Komendanta Kaszubskiego Dywizjonu SG kmdr por. Adam Roszkowski, Dyrektor Agencji Ubezpieczeniowej Allianz Idoneum Adam Drążkiewicz, Przedstawiciele Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Radosław Grzęda i Marcin Kowalik, Szef Regionu Działu Klientów Flotowych w LOTOS Paliwa Marcin Gerwatowski. Na spotkaniu nie mogło też zabraknąć właścicielki firmy Nmedia Alicji Cichawa.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń. Wyróżnionymi medalem XXV-lecia Zarządu Głównego NSZZ FSG został Komendant PSG Gdańsk ppłk SG Sławomir Majstrowicz oraz Robert Janiszyn, członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Medalem XXV-lecia Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy MOSG ppłk SG Sławomir Majstrowicz. Medale „Za Zasługi dla Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej” zostały nadane dla kolegów: Jarosław Półtoranos, Mariusz Blautenberg, Jerzy Flisikowski, Marek Wandtke, Robert Janiszyn, Patryk Janda. Medal ten został także nadany dla Dyrektora Agencji Ubezpieczeniowej Allianz Idoneum Adama Drążkiewicza w dowód uznania Zarządu za długoletnią współpracę.