Odpowiedź MSWiA na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie nowelizacji art. 15a

2544

Odpowiedź MSWiA na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie nowelizacji art. 15a

2018_01_19_dot. art. 15a.pdf