Komendant Główny Straży Granicznej przyznał środki na dodatkowe nagrody funkcjonariuszy Straży Granicznej.

4103

Informujemy, iż Komendant Główny Straży Granicznej podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych środków na wypłatę nagród uznaniowych od Komendanta Głównego Straży Granicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nagrody mają być w równej kwocie po 250 zł. Realizacja nagród planowana jest na dzień 21 grudnia 2018 roku.  Nagrodami nie zostaną objęci  jedynie funkcjonariusze SG, wobec których toczą się postępowania dyscyplinarne, karne lub w chwili obecnej są w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach.