IX Halowy Turniej Piłki Nożnej im. por. SG Zdzisława Główki

1356

W dniu 16 marca 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie odbył się IX Halowy Turniej Piłki Nożnej im. por. SG Zdzisława Główki. Organizatorem Turnieju był Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Hrubieszowie przy wsparciu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadbużańskim OSG w Chełmie, Zarządu Głównego NSZZ FSG, Komendanta Placówki SG w Hrubieszowie oraz współpracujących firm.

Celem tej cyklicznej imprezy sportowej było uczczenie pamięci tragicznie zmarłego działacza związkowego i funkcjonariusza Straży Granicznej.

W turnieju rywalizowało ze sobą 9 drużyn z Placówek Straży Granicznej z: Dorohuska, Horodła, Hrubieszowa, Kryłowa, Dołhobyczowa, Chłopiatyna, Lubyczy Królewskiej, Hrebennego oraz drużyna reprezentująca Służbę Celno-Skarbową.

Uroczystego wręczenia pucharów oraz nagród dokonali: Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa, Komendant PSG w Hrubieszowie ppłk SG Dariusz Łopocki, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Dariusz Grządkowski, Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NOSG Lech Skibicki oraz przedstawiciele firm i instytucji , które ufundowały nagrody.

Turniej wygrała drużyna z PSG Hrubieszów, drugie miejsce zajęła drużyna z PSG Kryłów a trzecie z PSG Hrebenne. Najlepszym piłkarzem okazał się Łukasz Jaworski z PSG Hrubieszów. Największą ilość bramek zdobył Wojciech Baran z PSG Horodło a najlepszym bramkarzem został Kamil Banacha z PSG Kryłów.

Tegoroczny turniej był po raz kolejny okazją do wspomnienia osoby por. SG Zdzisława Główki a zarazem spotkaniem, które miało na celu popularyzowanie i propagowanie zdrowego współzawodnictwa sportowego. Był też okazją do integracji funkcjonariuszy Straży Granicznej z przedstawicielami lokalnych urzędów i instytucji. Spotkanie wywołało również wiele pozytywnych, sportowych emocji nie tylko wśród uczestników turnieju, ale również wśród przybyłych gości oraz było okazją do spędzenia czasu w miłej sportowej atmosferze. Wśród zaproszonych gości była żona śp. Zdzisława Główki Pani Agnieszka Główka.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa oraz Komendant PSG w Hrubieszowie ppłk SG Dariusz Łopocki, złożyli kwiaty na grobie por. SG Zdzisława Główki.

Patron turnieju – Zdzisław Główka pełnienie służby w Straży Granicznej rozpoczął w 1991 roku w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej w Hrubieszowie. Od początku służby zaangażowany był również w społeczną działalność w ramach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w ramach którego pełnił funkcje:

  • Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Hrubieszowie;
  • Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie;
  • Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG w Warszawie.

Koledzy i Koleżanki zapamiętali go szczególnie jako wzorowego funkcjonariusza, emanującego skromnością i życzliwością, a w działalności związkowej przyjmującego na siebie wiele wyzwań związanych z poprawą warunków służby dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dnia 26 stycznia 2007 roku los upomniał się o Zdzisława – jadąc do Lublina na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych zginął tragicznie w wypadku drogowym.

Biuro ZG NSZZ FSG