Komunikat ze spotkania w MSWiA w dniu 19.03.2019r

2046

W dniu 19 marca 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie wspólnego zespołu strony ministerialnej i związkowej. Celem spotkania było omówienie realizacji podpisanego w dniu 8 listopada 2018 roku porozumienia z MSWiA.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ Solidarność. Stronę ministerialną reprezentowali: Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, Pan Michał Ciechowski, Pełnomocnik ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi, Pan Edward Zaremba, Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA, Pan Władysław Budzeń oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Pan Dariusz Smarżewski.
Zarząd Główny NSZZ FSG reprezentowali przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa i wiceprzewodniczący ZG NSZ FSG Emil Czwaliński.
Wspólny komunikat w załączeniu.

Wspólny komunikat MSWiA i strony związkowej