interpretacji przepisów ws. zwrotu funkcjonariuszowi SG kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby_PSG Hrubieszów_DPG Zosin

731

Opinia prawna w sprawie interpretacji przepisów ws. zwrotu funkcjonariuszowi SG kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby_PSG Hrubieszów_DPG Zosin

2015_11_30_interpretacji przepisów ws. zwrotu funkcjonariuszowi SG kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby_PSG Hrubieszów_DPG Zosin.pdf