w przedmiocie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, w kontekście podroży służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, które odbywają się w dniu wolnym od służby i których czas nie jest ewidencjonowany

476

Opinia prawna w przedmiocie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, w kontekście podroży służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, które odbywają się w dniu wolnym od służby i których czas nie jest ewidencjonowany

w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, w kontekście podroży służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.pdf