ocena projektu ustawy o Straży Granicznej pod kątem zgodności z prawem oraz konsekwencji względem funkcjonariuszy SG

642

Opinia prawna w sprawie oceny projektu ustawy o Straży Granicznej pod kątem zgodności z prawem oraz konsekwencji względem funkcjonariuszy SG

2015_03_17_ocena projektu ustawy o Straży Granicznej pod kątem zgodności z prawem oraz konsekwencji względem funkcjonariuszy SG.pdf