Informacja z ostatniej chwili

31594

INFORMACJA

W dniu dzisiejszym Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w MSWiA w trakcie rozmowy telefonicznej z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcinem Kolasą pozytywnie odpowiedział na wniosek strony związkowej i wyraził zgodę na wliczanie dodatkowej należności do podstawy wymiaru emerytury mundurowej od wysługi, a nie od stażu.

Propozycja MSWiA dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej mający 32 lata wysługi i więcej, i ma na celu zachęcenie ich do pozostania jak najdłuższego w służbie.

Jednocześnie informujemy, że NSZZ FSG konsekwentnie dąży do realizacji postulatów z dnia 5 października 2022 roku.

Biuro ZG NSZZ FSG