List Pana Macieja Wąsika Sekretarza Stanu w MSWiA do funkcjonariuszy Straży Granicznej

4525