Posiedzenie Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

581

Komunikat z posiedzenia Federacji w dniu 24.10.2022: Na posiedzeniu omówiono przebieg Akcji Protestacyjnej wznowionej przez związki zawodowe zrzeszone w Wielkopolskiej Federacji Zawiązków Zawodowych Służb Mundurowych, w szczególności wyjazd naszych członków na manifestację przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, która odbędzie się w dniu 9 listopada od godz. 11.00. Wielkopolskę będą reprezentowały wszystkie służby wchodzące w skład naszej Federacji.

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu przedstawicieli mediów Akcji Protestacyjnej postanowiliśmy zorganizować konferencję prasową, która odbędzie się 7 listopada o godz. 12.00 w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1.