zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia_w zw. z posiedzeniem organu związku zawodowego

665

Opinia prawna w sprawie zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia_w zw. z posiedzeniem organu związku zawodowego

2015_07_07_zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia_w zw. z posiedzeniem organu związku zawodowego.pdf