Związki „utrudnią” pracę mundurowych formacji? Ciąg dalszy walki z pluralizmem w służbach

360

Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zebrało się w trybie pilnym w związku z prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustaw o Policji, o Straży Granicznej oraz o Służbie Więziennej, a dotyczącym wprowadzenia pluralizmu związkowego w tych formacjach. Podczas spotkania podjęto decyzję o wystąpieniu do Andrzeja Dudy z wnioskiem o wycofanie się z tej inicjatywy. Odpowiednie pisma, z prośbami o nie popieranie projektu, skierowane mają zostać również do premiera, szefowej MSWiA i resortu sprawiedliwości.

Jak podkreśla prezydium w komunikacie, prezydencki projekt opracowany został z „całkowitym pominięciem dialogu społecznego”. Decyzją Federacji do prezydenta Andrzeja Dudy skierowana zostanie prośba o wycofanie się z inicjatywy ustawodawczej. Do premiera Mateusza Morawieckiego, minister Elżbiety Witek oraz ministra Zbigniewa Ziobry trafić mają natomiast pisma zawierające apel o nie tylko nie popieranie tego projektu, ale również zajęcie krytycznego stanowiska w sprawie zawartych w projekcie rozwiązań. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej mogą zrzeszać się tylko w jednym związku zawodowym działającym w danej formacji.

Federacja rekomenduje również, by wojewódzkie struktury FZZSM przedstawiły negatywne stanowiska w ramach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz dotarły do parlamentarzystów w regionach i przedstawiły im zagrożenia wynikające z wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach. czytaj więcej…

źródło:https://www.infosecurity24.pl