Komunikat z posiedzenia Prezydium Federacji ZZ SM

366

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w którym uczestniczył Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa.