Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)

647
Sejm RP

Na 13 grudnia 2016′ (godz. 15:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia, bud. F) zaplanowano wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (PSR).

Posiedzenie odbędzie się w przypadku skierowania projektu ustawy tzw. „dezubekizacyjnej” do Komisji (głosowania posłów w sprawie skierowania projektu do Komisji rozpoczynają się o godzinie 9:15.)

Przedmiotem posiedzenia obydwu Komisji będzie rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).

W posiedzeniu Komisji weźmie udział przewodniczący ZG NSZZ FSG Mariusz Tyl.

Transmisja online pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=AD998D0AF8F356CEC1258083003A841F#