Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG w Kętrzynie wsparł organizacje konkursu plastycznego.

579

Z okazji Dnia Niepodległości Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PSG w Barcianach, Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach oraz Urząd Gminy w Barcianach zorganizowali konkurs plastyczny pt. „Kocham Cię Polsko” oraz „Najpiękniejszy kotylion narodowy” dla dzieci i młodzieży Gminy Barciany.

Uczestnicy przelali na papier wyobrażenia patriotyczne w temacie Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wszystkie prace zostały utworzone z wykorzystaniem biało-czerwonych barw narodowych. Uczestnikom oraz organizatorom należą się podziękowania.

Nagrody ufundowali: ZO NSZZ FSG przy W-MOSG, GOK w Barcianach, UG w Barcianach oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PSG w Barcianach.