Turniej w tenisie stołowym dla funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

384

W dniu 24.11.2023 r. na hali sportowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odbył się turniej tenisa stołowego w kategorii indywidualnej. Głównym sponsorem wydarzenia było PZU.

Czołowe miejsca zajęli:

1 miejsce – Adrian NIEPSUJ – Komenda Oddziału

2 miejsce – Grzegorz KAIM – Komenda Oddziału

3 miejsce – Jan KROK – Komenda Oddziału

4 miejsce – Janusz BOCNIARZ – Komenda Oddziału

Najlepsi zawodnicy zostali wyróżnieni pucharami, dyplomami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczali zaproszeni goście:

Przedstawiciel PZU – Pan Bogdan Kuśmierz oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu Pan gen. bryg. SG Stanisław Laciuga wraz z Zastępcą płk. SG Markiem Marciszem.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale.

Fundatorem nagród oraz przygotowanego poczęstunku dla uczestników turnieju był Sponsor Główny – PZU Życie SA, któremu po raz kolejny dziękujemy za pomoc oraz długoletnią współpracę.

Organizatorem Zawodów w Tenisie stołowym był Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportową postawę i emocjonującą rywalizację oraz koledze Jackowi Michałowskiemu za wzorowo przeprowadzone zawody.