Z ostatniej chwili: MSWiA przedstawi w piątek, 21 września propozycję porozumienia!!!

2553

Jak nas poinformowano, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza przedstawić Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych propozycję zawarcia porozumienia. Propozycja ma być przedstawiona w nadchodzący piątek – 21 września 2018 r.

O szczegółach propozycji i o dalszych decyzjach Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych poinformujemy wszystkich funkcjonariuszy niezwłocznie po analizie przedstawionej oferty. Czekamy do piątku. Protest trwa.

Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

**********

Szanowny Pan
Rafał Jankowski

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W imieniu Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprzejmie zapraszam Państwa na spotkanie z Panem Ministrem oraz z przedstawicielami MSWiA. Spotkanie odbędzie się w piątek (21 września 2018 r.), o godzinie 10:00, w Sali Kolegialnej nr 324 w siedzibie MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

Z poważaniem,

Edward Zaremba
Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
do spraw współpracy ze związkami zawodowymi