V Kongres Forum Związków Zawodowych ponownie wybrał Dorotę Gardias na funkcję Przewodniczącej FZZ

1358

Obradujący w dniu 14 maja br. w Warszawie V Kongres Forum Związków Zawodowych ponownie wybrał Dorotę Gardias na funkcję Przewodniczącej FZZ a Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcina Kolasę do władz Prezydium Forum Związków Zawodowych.