XIV Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej

2108

W dniu 28 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „XIV Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonał płk SG dr Piotr BOĆKO – p.o. Komendant COSSG.

Honorowy patronat nad przebiegiem Mistrzostw objął Komendant Główny Straży Granicznej – gen. bryg. SG Tomasz Praga. Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli również: Pan Tomasz Hinc – Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalina, mjr SG Marcin Kolasa – Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Celem, jaki przyświeca turniejowi jest wyłonienie Mistrza Straży Granicznej w Piłce Nożnej, a także podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja form aktywnego wypoczynku oraz integracja funkcjonariuszy naszej formacji.

W Mistrzostwach, które będą rozgrywane w dniach 28-30 sierpnia na koszalińskich boiskach „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 10 i 18, weźmie udział 14 zespołów reprezentujących jednostki organizacyjne Straży Granicznej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Po losowaniu, które odbyło się w dniu 27.08.2018r. zespoły zostały przyporządkowane do niżej wymienionych grup:

Grupa A: 

Nadbużański Oddział SG, Bieszczadzki Oddział SG, Nadwiślański Oddział SG, Śląski Oddział SG, Nadodrzański Oddział SG, Warmińsko-Mazurski Oddział SG, Komenda Główna SG

Grupa B:

Morski Oddział SG, Karpacki Oddział SG, Podlaski Oddział SG Centrum Szkolenia SG, Centralny Ośrodek Szkolenia SG, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG, drużyna NSZZFSG.

* * * * *

Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej do kibicowania !!!

Wyniki: LINK

Galeria: LINK