XIV Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

1683

W dniach 25-26 kwietnia 2019 roku w Jastrzębiej Górze odbyła się XIV Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ FSG przy Morskim Oddziale SG. Uczestniczyli w niej delegaci z wszystkich dwunastu Zarządów Terenowych oraz zaproszeni goście wśród których znaleźli się Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa wraz w Wiceprzewodniczącym ZG Dariuszem Rubachem, Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy W-MOSG kol.  Maciej Kuszilek, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Józef Partyka wraz
z Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. pomorskiego Mariusz Lewandowski, Komendant Placówki SG we Władysławowie ppłk SG Krzysztof Maluchnik. Nie mogło też zabraknąć  reprezentantów firm z którymi Zarząd Oddziałowy współpracuje w tym pani Alicja Cichawa z Nmedia, pani Ewa Bitner z Allianz Idoneum oraz Arkadiusz Przybyszewski – Członek Zarządu z Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego.

Konferencja była okazją do podsumowania połowy kadencji obecnego Zarządu Oddziałowego oraz wybranego przed dwoma laty Prezydium.

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Maciej Węsierski dokonał podsumowania dwuletniej działalności Zarządu
w tym zgłoszonych uwag do aktów prawnych dotyczących naszej służby, przeprowadzonych przedsięwzięciach, podpisanych umowach, organizacji mistrzostw, udzielonej pomocy prawnej i finansowej członkom naszego związku. Przewodniczący ZO podziękował raz jeszcze wszystkim uczestnikom manifestacji służb mundurowych, która odbyła się w ubiegłym roku w Warszawie.

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego Skarbnik Wojciech Kwiatkowski przedstawił sprawozdanie finansowe
za ubiegła dwa lata uwzględniając w nim wpływy na rzecz Zarządu oraz ponoszone wydatki na cele statutowe.

Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Tomasz Pawęska odczytał protokół z przeprowadzonych przez OKR  kontroli wydatków finansowych i zgodności uchwał Zarządu Oddziałowego ze statutem związku nie wnosząc uwag.

W dalszej części konferencji wręczono medale „Za zasługi dla Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy MOSG” dla Alicji Cichawy, Łukasza Plumboma, Roberta Wężyka, Arkadiusza Leśnego, Piotra Mazura oraz Piotra Wersznera.