Zgodnie z założeniami Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 roku, rozwiązania prawne dotyczące dodatku dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, mają wejść w życie nie później, aniżeli od 1 stycznia 2021 roku.

2059

Porozumienie zawarte w listopadzie ub.r. pomiędzy szefem MSWiA a związkami zawodowymi reprezentującymi mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji może w przyszłości spowodować, że doświadczeni funkcjonariusze będą chcieli pozostać w służbie możliwie najdłużej. Jak bowiem wynika z treści porozumienia, funkcjonariusze, którzy nie odejdą na emeryturę, będą mogli liczyć na “nagrodę przedemerytalną”. Drogą nieoficjalną redakcja portalu OCHRONA24.info dotarła do projektu ustawy o Policji, z którego wynika, że wysokość nagrody będzie wynosiła 50 proc. hipotetycznej emerytury policjanta.

“Minister przygotuje rozwiązanie prawne dotyczące umożliwienia przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostaną w służbie” – czytamy w Porozumieniu zawartym w dniu 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych podległych resortowi MSWiA czytaj więcej ….

źródło:https://ochrona24.info