Wzór pisma dot. wyroku TK

1697

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dn. 28 listopada 2023 r. (sygn. K 17/19), który orzekł, że art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, ze zm.), w zakresie obejmującym wyrażenie: „w tym samym wymiarze”, przez to, że nie przyznaje funkcjonariuszowi Straży Granicznej czasu wolnego w zwiększonym wymiarze za czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2 tej ustawy, jest niezgodny z art. 4 akapit 1 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej (sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.) zamieszczamy wzór pisma dla zainteresowanych.