Wystąpienie do Premiera w sprawie uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej

3562

Pan Donald TUSK

Prezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

/do wiadomości/

Pan Marcin KIERWIŃSKI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działając w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej na podstawie Statutu NSZZ FSG uchwalonego w dniu 26 lutego 2021 r., w związku z licznymi pytaniami zgłaszanymi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, niniejszym zwracam się z wnioskiem do Pana Premiera o pilne udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

– W jakiej wysokości i od kiedy zostaną wprowadzone podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej?

UZASADNIENIE

Zaplanowany wzrost uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2024 roku jest tylko na poziomie zbliżonym do wysokości waloryzacji rent i emerytur. Sytuacja ta powoduje, że wielu funkcjonariuszy rozważa podjęcie decyzji o odejściu ze służby. Konsekwencją takich decyzji będzie katastrofalny stan kadr Straży Granicznej. Aby temu pilnie przeciwdziałać konieczne jest wprowadzenie wzrostu uposażeń na poziomie nie mniejszym niż przedstawiony przez Pana Premiera w trakcie wygłoszonego expose w Sejmie, w dniu 12 grudnia 2023 roku.

Chcę podkreślić, że znaczny wzrost dotychczas zapowiadanych podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej i to od dnia 1 stycznia 2024 roku pozytywnie wpłynie na wzmocnienie formacji i jej funkcjonariuszy w realizacji zadań w ochronie granicy państwowej, w wyjątkowo trudnej sytuacji wynikającej z presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej, stanu wojny na Ukrainie, rekordowego wzrostu odpraw granicznych, licznych ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trudnej sytuacji kadrowej, spowodowanej rekordową ilością odejść ze służby w 2023 roku.

Warto zauważyć, że ostatni czas to okres największych wyzwań z jakimi zmierzyła się formacja i jej funkcjonariusze. W marcu 2020 roku zostały przywrócone tymczasowo kontrole graniczne osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Od 2021 roku funkcjonariusze Straży Granicznej z narażeniem życia i zdrowia odpierają bezprecedensowy atak na granicy z Białorusią, zorganizowany przez reżim białoruski. Od lutego 2022 roku, po napaści Rosji na Ukrainę, pomagają uchodźcom uciekającym przed wojną i pełnią służbę w warunkach, gdy w państwie sąsiednim trwa wojna. Natomiast od 4 października br. na granicy polsko-słowackiej tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna, której celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego.

Powyższe zdarzenia powodują, że funkcjonariusze Straży Granicznej poddawani są ponadprzeciętnym obciążeniom wynikającym ze służby. Jednak swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że potrafią sprostać stawianym im zadaniom.

W ocenie NSZZ FSG brak satysfakcjonujących podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej przyczyni się do odejścia ze służby przez doświadczonych funkcjonariuszy oraz braku chętnych do podjęcia służby w tak ważnej dla bezpieczeństwa państwa formacji. Odbudowa kadr w pełni wyszkolonych i zdolnych do realizacji zadań w sposób profesjonalny i bezpieczny zajmie lata, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest sytuacją niepożądaną. W dobie aktualnych zagrożeń pełną zdolność operacyjną możemy osiągnąć tylko doświadczoną, zaangażowaną i zmotywowaną kadrą.

Łącząc wyrazy szacunku, proszę o udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, ponieważ jest to istotne dla funkcjonariuszy podejmujących decyzje o odejściu lub pozostaniu w służbie.