Turniej Mielnik

1597
W dniu 8 czerwca br. odbyły się zawody sportowe, które rozpoczęły się od mszy Świętej sprawowanej przez kapelana Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk. SG Wiesława Kondraciuka. Podczas otwarcia turnieju Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski w imieniu samorządu przekazał komendantowi Placówki defibrylator, który ma służyć mieszkańcom gminy Mielnik. W turnieju brało udział 8 drużyn tj.: z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych, Placówki SG w Czeremsze, Placówki SG w Mielniku, Placówki SG w Janowie Podlaskim, Placówki SG w Bohukałach, Nadwiślańskiego OSG, KPP w Siemiatyczach, Samorządu Gminy Mielnik. Na turniej przybyli:
Przedstawiciel Głównego sponsora PZU – Pani Joanna Chodynicka
V-ce przewodniczący ZG NSZZ FSG-Emil Czwaliński
Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Białymstoku-Piotr Baranicz wraz z v-ce przewodniczącymi
Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Warszawie-Robert Lis
V-ce przewodniczący ZO NSZZ FSG w Chełmie-Paweł Frączak
V-ce przewodniczący ZG NSZZ Policjantów-Rafał Kruk
Komendant Placówki SG w Bohukałach-pplk SG Andrzej Tarasiuk
Pani Alicja Cichawa-NMEDIA
Andrzej Jurkiewicz-były przewodniczący ZO w Białymstoku
Sławomir Jarocki-IPA Biała Podlaska
I miejsce zajął Nadwiślański Oddział SG, II Samorząd Gminy Mielnik, III Placówka SG w w Czeremsze. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Magryta Sylwester Nadwiślański OddziaĹ SG, Najlepszym bramkarzem Paweł Frączak PSG Janów Podlaski, Drużyna fair play PSG Dubicze Cerkiewne, najlepsza zawodniczka Marta Rypina PSG Mielnik. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za pomoc w organizacji turnieju. Drużynom gratulujemy uczestnictwa w zmaganiach sportowych. Cieszymy się, że turniej spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Organizując memoriał chcieliśmy pokazać, że nasz zmarły kolega Ś.P. Mariusz Gniadek będzie zawsze w naszej pamięci a zawody w Mielniku będą wydarzeniem by pomóc w kultywowaniu pamięci o nim. Należy też zaznaczyć, że zawody otworzyła i zakończyła wdowa po Ś.P. Mariuszu, Urszula wraz z córką Michaliną w ich imieniu chciałbym podziękować wszystkim za przybycie i okazane wsparcie. Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Terenowy NSZZ FSG w Mielniku przy wsparciu finansowym Zarządu Głównego NSZZ FSG oraz Zarządu Oddziałowego przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Zapraszamy za rok.