Stanowisko FZZSM w sprawie Polskiego Ładu

580

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych stoi na stanowisku iż rozwiązania, które przewiduje ,,Polski ład” w żaden sposób nie powinny wpłynąć na obniżenie uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych.
Federacja ZZSM oczekuje przedstawienia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów szczegółowych danych dotyczących wpływu rozwiązań zawartych w ustawie na uposażenia funkcjonariuszy.
Federacja ZZSM oczekuje na niezwłoczne wdrożenie rozwiązań, które zrekompensują funkcjonariuszom negatywne skutki finansowe wprowadzanych regulacji .