Problemy kadrowe występują we wszystkich służbach, ale prawdziwą podwyżkę dostali tylko funkcjonariusze SOP

2306

Od pierwszego maja wzrosły wynagrodzenia we wszystkich służbach mundurowych podległych MSWiA, ale tylko w Służbie Ochrony Państwa wprowadzono podwyżkę na miarę problemów z jakimi borykają się dzisiaj formacje mundurowe. Skoro wakaty w SOP są niewiele większe niż w SG, dlaczego SOP dostał 1036 zł, a SG od 102 do 202 zł?

Przysłuchując się wystąpieniom i deklaracjom wygłaszanym przez osoby sprawujące nadzór nad służbami mundurowymi, w tym nad Strażą Graniczną i porównując to chociażby do dysproporcji, za jakie ci sami politycy odpowiadają, można się naprawdę pogubić. Relacjonując posłom jak wygląda sytuacja kadrowa i uposażenia w służbach mundurowych podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 5 czerwca br. wiceminister Zieliński podkreślał, że tylko zły gospodarz dzieli służby i inaczej je traktuje.

Sami oceńmy jak się ma wypowiedź wiceministra do podwyżki wprowadzonej w Straży Granicznej i w Służbie Ochrony Państwa, w których to liczba wakatów kształtuje się na podobnym poziomie.

W dniu 1 czerwca 2018 roku podpisane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Zgodnie z nim przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy SOP wzrosło o kwotę
1036 zł brutto. Natomiast funkcjonariuszom Straży Granicznej w 2018 roku MSWiA zaproponowało kwotę od 102 zł do 202 zł brutto, i to tylko w grupach zaszeregowania 2 – 5.

W ocenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, występujące dysproporcje w wysokości uposażeń pomiędzy funkcjonariuszami Straży Granicznej a funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa na pewno sytuacji kadrowej w SG nie poprawi. Ze Straży Granicznej wciąż odchodzą doświadczeni funkcjonariusze a liczba kandydatów maleje. Sytuacja w Straży Granicznej wymaga niezwłocznych i radykalnych działań, potrzebuje podwyżek na co najmniej takim samym poziomie jak w SOP.

Nie ma najmniejszego uzasadnienia, by wbrew własnym słowom tak drastycznie różnicować funkcjonariuszy. Funkcjonariusze Straży Granicznej swoją codzienną postawą i służbą na rzecz Państwa i jego obywateli na to zasługują! W innym przypadku, podane w dniu 5 czerwca 2018 roku informacje podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o liczbie wakatów w Straży Granicznej nie zmniejszą się a będą wzrastać. Zdaniem ZG NSZZ FSG funkcjonariusze Straży Granicznej i innych służb podległych MSWiA nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji z tytułu liczebności formacji, bądź innych nieznanych i niezrozumiałych dla nas powodów.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w skierowanych w dniu 12 marca 2018 roku żądaniach do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji domaga się podwyżki w wysokości 650 zł. Mamy nadzieję, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji chcąc podpisać porozumienie z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie zapomni o innych służbach i doceni ich codzienna służbę!

Biuro Prasowe ZG NSZZ FSG