Szkolenie w ramach realizacji projektu „Ochrona praw człowieka”

1436

W dniu 20 czerwca br. w Hiszpanii odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych uczestniczących w realizacji projektu „Ochrona praw człowieka”, który jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. NSZZ FSG w spotkaniu reprezentowali: Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Dariusz Grządkowski, Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Bieszczadzkim OSG Bartłomiej Galanty i Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG Piotr Baranicz.

Spotkanie miało za zadanie zapoznanie się z prawami osób oskarżonych i podejrzanych jakie obowiązują w krajach uczestników projektu oraz wymianą uwag i spostrzeżeń w tym zakresie. Ponadto zaplanowano szkolenia dla ekspertów, którzy w ramach działań krajowych przeprowadzą warsztaty.

Obok głównego beneficjenta projektu „Ochrona praw człowieka” – Konfederacji Hiszpańskiej Policji (CEP), pozostałymi uczestnikami są NSZZ FSG oraz Krajowy Związek Zawodowy Policjantów i Oficerów Służby Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii (SNPPC). Celem projektu jest stworzenie możliwości budowania trwałych działań organów ścigania, które umożliwią kompleksową realizację unijnych dyrektyw dotyczących praw osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych (dyrektywy 2013/48 oraz 2016/343), a także wzmocnią współpracę i wzajemne zaufanie między Krajami Członkowskimi UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości oraz wesprą standaryzację praw proceduralnych na poziomie europejskim.