stanowiska Rady Federacji ZZ SM i Konwentu Dziekanów z dnia 14 września 2016 r.

412

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dużym niezadowoleniem przyjmuje do wiadomości informację, że zapowiadany przedstawiony i konsultowany ze środowiskiem w ramach prac resortowych a także prac podzespołu ds służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, program modernizacji służb mundurowych nie został do tej pory wprowadzony na mocy ustawy, a źródło jego finansowania nie znalazło oparcia w przyszłorocznej ustawie budżetowej.

W ocenie Federacji ZZ SM nie zabezpieczenie w budżecie Państwa odpowiednich środków finansowych, uniemożliwia uruchomienie z dniem 01 stycznia 2017 roku programu dla służb mundurowych. Programu który stał się nadzieją funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych na naprawienie wieloletnich zaniedbań w sferze bezpieczeństwa powszechnego i wyposażenia służb. Brak zabezpieczenia środków na realizację tego programu w budżecie 2017 roku, niewątpliwie pogłębi trudną sytuację służb mundurowych co może negatywnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Wprowadzenie programu modernizacji stanowi istotny element funkcjonowania służb mundurowych, które swoją postawą zaangażowaniem i działaniem udowodniły podczas Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, że wszelkie środki związane z ich funkcjonowaniem zwracają się w sposób niewymierny dla całego społeczeństwa.
Rozczarowanie funkcjonariuszy wzrasta, z uwagi na nierówne traktowanie służb, gdyż dla części z nich, środki począwszy od przyszłego roku są już zaplanowane i to w znacznie większej wysokości.
Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w pełni popiera działania kierownictw resortów Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzające do ustanowienia zapowiedzianego i oczekiwanego przez środowisko służb mundurowych wieloletniego programu modernizacji na lata 2017 – 2020.
Mając powyższe na uwadze Rada Federacji ZZ SM wyraża stanowisko, iż w ustawie budżetowej na rok 2017 bezwzględnie muszą być zabezpieczone odpowiednie środki na realizację zadań ustawy modernizacyjnej i wzrost uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Sprawiedliwości, uwzgledniające wielokrotnie składane i prezentowane wnioski strony społecznej.
Uważamy że, tylko kontynuacja dialogu wraz z realizacją składanych obietnic pozwoli zrealizować i wypracować konieczny kompromis bez konieczności wykorzystywania wszelkich niezbędnych i prawnie dopuszczonych form protestu.
Pamiętajmy iż „Autentyczny dialog społeczny nie może być prowadzony dla samego dialogu i uniemożliwiać podejmowanie efektywnych decyzji przez organy, które ponoszą prawną odpowiedzialność za ich kształt.”

2016-09-14-Stanowiska Rady FZZ SM.pdf