Święto Straży Granicznej w Komendzie Głównej SG

3141

W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń z okazji Święta Straży Granicznej, w której uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem aktów mianowań na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej płk. SG Wiolecie Gorzkowskiej i płk. SG Grzegorzowi Niemcowi, którzy dotąd mieli powierzone obowiązki na tych stanowiskach.

Awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerów otrzymało 59 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 40 funkcjonariuszy, zaś w korpusie podoficerów – 7 funkcjonariuszy.

Wiceminister Jarosław Zieliński w asyście Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasza Pragi wręczył medale „Za długoletnią służbę” 37 funkcjonariuszom, zaś 32 osoby otrzymały z rąk wiceministra medale „Za zasługi dla Straży Granicznej”. Trzydziestu dwóch funkcjonariuszy otrzymało Odznakę Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej wyróżnił też nagrodą pieniężną 28 pracowników.

– Chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom i pracownikom za służbę i pracę. Za to, że Straż Graniczna pozostaje w dobrej kondycji, budowanej przecież przez lata – zwrócił się do wyróżnionych wiceminister Jarosław Zieliński. – Straż Graniczna najlepiej jak dotąd korzysta z kolejnych programów modernizacji, a jej funkcjonariusze wykonują swoje zadania wzorowo. W naszej służbie nie wolno nam zapominać o patriotyzmie, o tym, że nie służymy dla siebie. I na tym tle musimy widzieć swoje miejsce i swoją rolę.

– Choć jesteśmy formacja młodą, kontynuujemy długą tradycję polskich formacji granicznych. Dzięki waszej pracy i służbie jesteśmy godnymi następcami naszych poprzedników – zapewnił Komendant Główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga.

Sztandar Straży Granicznej został wyróżniony Honorową Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia za promowanie honorowego krwiodawstwa. Odznakę honorową PCK IV stopnia otrzymała jedna osoba, pracownik cywilny, zaś dwum funkcjonariuszom i jednemu pracownikowi wręczone zostały medale „Zasłużony Dawca Krwi”.

W uroczystości wręczenia awansów i odznaczeń z okazji Święta Straży Granicznej w Komendzie Głównej Straży Granicznej, NSZZ FSG reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.

źródło: strazgraniczna.pl