Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie filmu ,,Zielona granica”.

701