Redaktor Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym ,, Bunt służb mundurowych”

2348

Redaktor Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym ,, Bunt służb mundurowych Pogranicznicy złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego” pisze o podjętej przez Zarząd Główny NSZZ FSG inicjatywie zmiany niekorzystnych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przepisów.
Do Trybunału Konstytucyjnego właśnie wpłynął wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Autorzy nie godzą się w nim na zróżnicowanie traktowania funkcjonariuszy oraz pracowników. Podkreślają, że obecne  przepisy określające zasady przyznawania czasu wolnego tej formacji są sprzeczne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Społeczną. I zamiast rekompensować uciążliwości dodatkowej służby, prowadzą do dyskryminacji.
Autorzy wniosku chcą, by sędziowie zbadali art. 37 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2365 ze zm.). Przepisy te określają normy czasu służby funkcjonariuszy tej formacji oraz  świadczenia przysługujące w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z nimi mundurowy może wykonywać swoje zadania przez 40 godzin tygodniowo, a ich rozliczenie musi nastąpić w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy. To oznacza, że za każdą dodatkową godzinę przełożeni powinni oddać godzinę wolnego.
– W naszej ocenie zakwestionowane przepisy, stosownie do których funkcjonariuszom w zamian za ponadnormatywny czas służby przysługuje czas wolny w tym samym – a nie zwiększonym wymiarze – są sprzeczne z postanowieniami Europejskiej Karty Społecznej, która gwarantuje prawo do zwiększonej gratyfikacji za pracę w nadgodzinach – tłumaczy Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czytaj więcej….

źródło:https://serwisy.gazetaprawna.pl