Służby będą nowoczesne i dobrze wyposażone

649

26 października odbyła się odprawa Premier RP Beaty Szydło i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z komendantami służb podległych MSWiA, poświęcona programowi modernizacji, mającemu na celu poprawę sprawności działania wszystkich służb.

Projekt ustawy modernizacyjnej został przyjęty przez rząd. W najbliższym czasie zajmie się nim parlament – powiedziała premier Beata Szydło podczas odprawy z komendantami służb podległych MSWiA. Szefowa rządu podziękowała ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi za przygotowanie projektu modernizacji, a także pogratulowała wszystkim funkcjonariuszom wyróżnionym za służbę pełnioną na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Podczas konferencji minister Mariusz Błaszczak oraz premier Beata Szydło podkreślali, że rząd podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno obywatelom, jak i samym funkcjonariuszom. Dlatego właśnie powstał projekt modernizacji, którego założeniem jest zapewnienie służbom podległym MSWiA narzędzi niezbędnych do realizacji ich zadań. Ten priorytetowy projekt MSWiA stanowi nawiązanie do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

Program modernizacji służb obejmie lata 2017 – 2020. W tym czasie realizowane będą działania, których celem będzie poprawa sprawności działania wszystkich formacji. Środki finansowe zostały zaplanowane dla każdego roku z osobna – w 2017 r. służby otrzymają niemal 1,4 miliarda złotych. Szczególny nacisk położono na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt. Z całej kwoty na 2017 rok ok. 610 mln zł będzie przeznaczonych na podwyżki, które dotyczyć będą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników cywilnych wszystkich formacji podległych MSWiA.  Od 1 stycznia 2017 roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł.

Przed odprawą szef MSWiA wraz z premier Beatą Szydło wręczyli wyróżnienia 15 funkcjonariuszom, którzy podczas służby wyróżnili się profesjonalizmem, poświęceniem i ofiarnością.  Wśród nagrodzonych byli m.in. policjanci, którzy doprowadzili do zatrzymania osób zajmujących się porwaniami dla okupu i handlem ludźmi, strażacy, którzy będąc poza godzinami służby uratowali tonących oraz ofiary wypadków samochodowych, a także strażnicy graniczni, którzy uniemożliwili przemyt papierosów oraz zatrzymali osoby poszukiwane.

Dziękuję wam za to, że służycie obywatelom zawsze wtedy, gdy widzicie, że dzieje im się coś złego. Wasza postawa potwierdza, że bycie strażakiem, policjantem i strażnikiem granicznym to nie tylko praca, ale powołanie. Wasze dokonania to dowód na to, że wzięliście sobie do serca treść ślubowania, które złożyliście na początku służby – powiedział na zakończenie szef MSWiA.

Źródło: strazgraniczna.pl