OBCHODY 25 –LECIA POWSTANIA NSZZ FSG W RACIBORZU

2231

W dniu 07 października 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 25 – lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu. Uroczystość odbyła się w zajeździe Złota Iglica w Pogrzebieniu k. Raciborza.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło „Ojców Założycieli” i byłych przewodniczących Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu. Zaszczycili nas swoją obecnością kol. Stanisław Mika, kol. Piotr Drużdż, kol. Czesław Zawada, kol. Edward Grzeczny, kol. Piotr Kutka i kol. Mariusz Kosmaty – obecnie Prezes Regionu Cieszyn Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W uroczystości udział wzięli także Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, Komendant byłego Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jacek Gartman, Zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu płk SG Marek Głuszczak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu mjr SG Jerzy Łukasik. Wśród gości nie zabrakło również Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Mariusza Tyla, Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Marcina Kolasy, Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Kryspina Żytkowicza, Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kol. Waldemara Zapałowskiego, Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG – Przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Krośnie Odrzańskim kol. Tomasza Deszcza, Wiceprzewodniczącego ZO NSZZ FSG w Krośnie Odrzańskim kol. Tomasza Stefaniaka oraz Przewodniczącego ZZ Pracowników MSWiA w Raciborzu Antoniego Siniakiewicza.

Na naszą uroczystość przybyli koledzy ze służb mundurowych: Przewodniczący Śląskiej FZZ SM jednocześnie Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Katowicach Dariusz Jankowski, Przewodniczący Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Opolu Benedykt Nowak, Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu Mateusz Łojek, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach Andrzej Kołodziejski, Przewodniczący Śląskiego ZW ZZS „Florian” w Katowicach Jarosław Nowak.

Wśród gości nie zabrakło również przedstawiciela EKU – Pana Jarosława Grzędy, przedstawicieli PZU z Raciborza Pani Danuty Gryckiewicz i Pana Piotra Harca, przedstawiciela ochrony prawnej CDO 24 z Żor Pana Piotra Wideryńskiego, Dyrektora Szkoły CERTUS z Wrocławia Pana Marcina Walendowicza, przedstawiciela sieci PLAY Pana Adama Janusza oraz Przewodnicząca Klubu HDK „Nasza Opolska Krew” kol. Anna Grażdan.

Obecni byli także przedstawiciele Prezydium, Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu, Przewodniczący i członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz byli Przewodniczący ZT NSZZ FSG i obecni członkowie NSZZ FSG.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kolegi Andrzeja Stańca – Wiceprzewodniczącego KKW NSZZ FSG – Przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Chełmie. Po przywitaniu zaproszonych gości Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Raciborzu Mariusz Wiśniewski podziękował za przybycie, przybliżył historię oraz określił ramy działania związku w Raciborzu na najbliższe lata. Dzięki uprzejmości kol. Marcina Kolasy została przedstawiona prezentacja oraz film obrazujące historię działalności NSZZ FSG.

W uroczystej oprawie przy sztandarze NSZZ FSG nastąpiło odznaczenie medalami 25-lecia Powstania NSZZ FSG osób, które przyczyniły się do powstania organizacji, jej dzisiejszego kształtu i wizerunku oraz w dowód podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w działalność związkową.

Po uroczystej gali Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Raciborzu zaprosił gości na uroczysty obiad wieńczący obchody.

Uroczystość odbyła się dzięki pomocy PZU Życie oraz Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowemu.

Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Raciborzu Mariusz Wiśniewski