Komunikat z rokowań w sprawie sporu zbiorowego

3227

W dniu 11 października 2018 r. członkowie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG  rozpoczęli rokowania z przedstawicielami Komendanta Głównego Straży Granicznej w związku z zaistnieniem sporu zbiorowego, który  zainicjowało wystąpienie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z żądaniami wobec Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Podczas spotkania strony omówiły formalną stronę rokowań oraz wymieniły się argumentami dotyczącymi poszczególnych punktów sporu zbiorowego. Przedstawiciele Komendanta Głównego Straży Granicznej przekazali, że Komendant Główny Straży Granicznej okazuje pełne zrozumienie do godnego wynagradzania funkcjonariuszy Straży Granicznej i wyraża wolę osiągnięcia porozumienia.

Strona związkowa podtrzymała żądania przedstawione w piśmie z dnia 10 września 2018 r. i wystąpiła o udzielenie informacji niezbędnych do dalszego procedowania sporu zbiorowego.

Strony postanawiały kontynuować rokowania w dalszym terminie.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa