Projekt ustawy o zmianie ustawy o L-4 przesłany ministrowi

448

Pismem z dnia 5 lipca 2016′ Grupa Robocza Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Podsumowania Działania „Ustawy o L-4” przesłała na ręce ministra przyjęty przez Grupę Roboczą projekt ustawy o zmianie wzmiankowanej ustawy.

Grupa Robocza wnosi o podjęcie stosownych prac i przyjęcie przesłanego projektu jako przedłożenia rządowego. Grupa podkreśla w swoim piśmie, że postulowane zmiany są od dawna oczekiwane przez środowisko służb mundurowych.

pismo do Ministra.pdf

projekt ustawy.pdf