Projekt „Ochrona praw człowieka”

930

Szanowni Państwo!

NSZZ FSG  zaprasza Państwa do wypełnienia ankiety dostępnej poniżej/ pod tym linkiem: http://protecthumanrights-cep.eu/pl/ankieta. Jako beneficjent projektu „Ochrona praw człowieka”, prowadzonego z Konfederacją Hiszpańskiej Policji (CEP) oraz Krajowym Związkiem Zawodowym Policjantów i Oficerów Służby Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii (SNPPC) dążymy do  stworzenia możliwości budowania trwałych działań organów ścigania, które umożliwią kompleksową realizację unijnych dyrektyw dotyczących praw osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych, a także wzmocnienia współpracy i wzajemnego zaufania między Krajami Członkowskimi UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości.
Oddajemy na Państw ręce ankietę, której celem jest uzyskanie informacji na temat świadomości funkcjonariuszy Straży Granicznej w ww. zakresie  Zebrane w ten sposób dane pomogą nam w sformułowaniu wniosków, które zostaną zawarte w raporcie zbiorczym wypracowanym przez Rumunie, Hiszpanie i Polskę. Z uwagi na chęć przedstawienia wiarygodnych i rzetelnych informacji, prosimy o poważne potraktowanie poniższej ankiety oraz udzielenie szczerych odpowiedzi.

Termin wypełniania ankiety do dnia 20 stycznia 2019 roku.