Posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Śląskim OSG w Raciborzu

808

W dniach 14-16.X.2020r. w m. Żywiec odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale SG w Raciborzu. 

W trakcie posiedzenia Zarządu odbyła się prezentacja programów ubezpieczeniowych PZU Życie S.A. dedykowanych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników. 

W spotkaniu udział wzięli:

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG, Przedstawiciele Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NOSG w Krośnie Odrzańskim, członkowie Zarządu Oddziałowego i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Brokera WDB S.A. oraz PZU Życie S.A.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący przedstawił informacje wynikające z bieżącej działalności Zarządu oraz plany na przyszłość. 

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa przedstawił bieżącą działalność Zarządu Głównego NSZZ FSG oraz omówił spotkanie z Ministrem Spraw wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamiński z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podczas spotkania przedstawiona została propozycja dotycząca art. 15a, zwiększenia kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej
i znieważenie funkcjonariuszy oraz ochrony prawnej, czasu służby, funduszu nagrodowego i programu rozwoju służb. 

Ponadto przewodniczący ZG NSZZ FSG poinformował o podejmowanych działaniach
w zakresie wprowadzenia 100-proc. płatnego uposażenia dla funkcjonariuszy, którzy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zachorują na COVID-19 lub poddani zostaną izolacji bądź kwarantannie oraz sprzeciwie wobec próby likwidacji funduszu nagród funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2021 roku.

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja produktów ubezpieczeniowych PZU Życie S.A. dedykowanych dla funkcjonariuszy i pracowników oddziału. Przedstawiono obecnie obowiązujące warunki grupowego ubezpieczenia na życie PZU Życie S.A. Zaprezentowano także zarys nowego programu grupowego ubezpieczenia na życie – PZU Życie SA oraz omówiono ogólne warunki ubezpieczenia.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Śląskim OSG w Raciborzu dziękuje głównemu sponsorowi firmie PZU Życie S.A. za udzielone wsparcie i możliwość zorganizowania szkolenia. Posiedzenie zarządu oddziałowego oraz szkolenie odbyło się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązującego reżimu sanitarnego.

GŁÓWNY SPONSOR

Przewodniczący ZO NSZZ FSG 

przy Śląskim OSG w Raciborzu

Mariusz Wiśniewski