Oddziałowa Konferencja Delegatów NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale SG w Raciborzu

959

W dniu 7 czerwca 2019 roku w Raciborzu odbyła się Oddziałowa Konferencja Delegatów NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale SG związana z upływem połowy kadencji Zarządu Oddziałowego. Konferencję otworzył Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Mariusz Wiśniewski, który przywitał delegatów oraz zaproszonych gości: Piotra Kumiegę – Prezesa Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego, Dariusza Rubacha – Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG w Warszawie, Piotra Harca – przedstawiciela PZU Życie oraz działaczy związkowych poprzednich kadencji: Waldemara Zapałowskiego, Piotra Kutkę i Ireneusza Tokarza.

Konferencję prowadził kol. Stanisław Legierski. W trakcie Konferencji dokonano oceny dwuletniej działalności ZO NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale SG
w Raciborzu, omówiono problemy nurtujące funkcjonariuszy oddziału. Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG omówił bieżącą działalność ZG oraz plany zarządu na przyszłość. Pozytywnie oceniając dotychczasową działalność delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium zarządowi oddziałowemu.