Posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa Ślaskiego, Małopolskiego i Opolskiego

474

W dniu 28.05.2019r. w m. Modelnica k. Krakowa odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W posiedzeniu Federacji uczestniczyli przedstawiciele NSZZP, ZZS FLORIAN, NSZZ FiPW, NSZZ FSG woj. Opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Na posiedzeniu podpisano Porozumienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województw Śląskiego, Małopolskiego i Opolskiego.

W porozumieniu strony zadeklarowały:

  1. wzajemną współpracę w zakresie podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę warunków służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników stron porozumienia;
  2. udzielania wzajemnego wsparcia i pomocy w zakresie tworzenia inicjatyw, organizowania szkoleń, spotkań, integracji środowisk mundurowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
  3. Wspieranie poszczególnych organizacji związkowych w przypadku organizowania działań protestacyjnych, sporów zbiorowych itp.;
  4. Dokonywania oceny proponowanych zmian w aktach prawnych dotyczących poszczególnych służb w celu wypracowania wspólnego stanowiska;

Na spotkaniu ustalono, że Federacje postanawiają organizować cykliczne spotkania przedstawicieli poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji.

Dalsze tematy obrad będą przygotowywane i wypracowane w trakcie kolejnych spotkań.

Uzgodnione opinie i stanowiska będą przekazywane do oceny, procedowania i realizacji organom krajowym związków zawodowych poszczególnych służb i Zarządowi Głównemu FZZ SM.

Wszelkie decyzje i uzgodnienia podejmowane będą na zasadzie konsesusu.