Podziękowania Przewodniczącego ZG NSZZ FSG

1495

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W dniu 8 listopada 2018 roku po blisko 10 godzinnych negocjacjach zostało podpisane porozumienie pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim.
Dzień ten zapisze się w historii NSZZ jako dzień, w którym odnieśliśmy sukces!
Od dnia 12 marca 2018 roku NSZZ FSG dążył do tego aby każdy funkcjonariusz Straży Granicznej był godnie wynagradzany za wymagającą i odpowiedzialną służbę zarówno w ochronie granicy państwowej jak i UE.
Po sześciomiesięcznej akcji protestacyjnej w końcu nastąpił przełom i zagwarantowano Nam podwyżki: od 1 stycznia 2019 r. w kwocie 655 zł brutto oraz kolejną w kwocie 500 zł brutto, która nastąpi od 1 stycznia 2020 r. Dotychczas proponowano Nam o wiele mniejsze środki na podwyżki w 2019 roku i w ogóle nie mówiono nic o 2020 roku. Doprowadziliśmy do tego, że wzrost uposażenia zasadniczego nastąpi w każdej grupie o jednakową wysokość. Jedyną różnicą będzie wysokość dodatku z tytułu wysługi lat, który jest relacjonowany do uposażenia zasadniczego.
Zdaję sobie sprawę, że podpisane porozumienie może nie spełnia oczekiwań Nas wszystkich. Jednakże, w tym momencie, było to najlepsze co mogliśmy osiągnąć w trakcie negocjacji. Bez wątpienia, porozumienie stanowi istotny krok do poprawy sytuacji materialnej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Realizacja zapisów porozumienia poza poprawą warunków materialnych pozwoli także doświadczonym funkcjonariuszom SG na dłuższą służbę, a przyjętym do SG po 31 grudnia 2012 r. zlikwidowanie wymogu ukończenia 55 lat.
Od 1 lipca 2019 r. zostanie także wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla strażników granicznych. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
W kwestii postulatu, związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy jest rozbieżne stanowisko, jednak MSWiA zadeklarowała wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu zasady przejścia na emeryturę przez funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.
Podpisane porozumienie nie kończy Naszych działań w zakresie poprawy warunków służby i uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przed Nami stoją nowe wyzwania.
Za jedność, za wsparcie, za zaangażowanie wszystkim związkowcom oraz funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Straży Granicznej bardzo dziękuje!

Ze związkowym pozdrowieniem!

Marcin Kolasa
Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FSG

2018_11_09_podziekowania.pdf